Användningsvillkoren

Användningsvillkoren

Användare


• För att bli Ecobags.LV:s användare, beställ grafiska varor hos www.Ecobags.LV (portalens aktiviteter samordnas av SIA “XXX Reklāmai”, nedan kallad – Ecobags.LV). Beställa grafiska varor. För att göra detta ska kunden antingen ladda upp sin layout på Ecobags.LV-systemet eller komma överens med Ecobags.LV om att skapa en ny layout.

• Användaren kan ladda upp 50 MB bilder gratis. Ecobags.LV ansvarar inte för kvaliteten på filen som laddas upp av användaren. Ecobags.LV förbehåller sig rätten att ta bort layouter vars innehåll är förbjudet enligt EU-lagstiftning och neka användaren tillgång. Ecobags.LV accepterar endast filer för broschyrproduktion i PDF-format.

 

Skapelse av layout


• Layouten för tryckta produkter skapas av kunden själv, förutom i de fall då Ecobags.LV skapar layouter för kunden. Genom att bekräfta beställningen tar användaren fullt ansvar för kvaliteten på den skapade layouten, inkl. kvaliteten på bilderna som används, placeringen av bilderna och i ordningen som helhet – de valda bakgrundsfärgernas kompatibilitet med bildens mått och färgtoner osv.

• Genom separat överenskommelse och mot en viss avgift kan Ecobags.LV göra en layout av kassar och andra tryckprodukter inom en viss period.

 

Kvalitet

• Ecobags.LV:s kvalitetspolicy är att förse befintliga och potentiella kunder med högkvalitativa produkter.

• Om Ecobags.LV skapar en layout tar vi ansvar för dess kvalitet. I detta fall är Ecobags.LV skyldigt att varna kunden om avvikelsen i kvaliteten på bilderna.

“• Om användaren har invändningar mot kvaliteten på tryck på grafiska produkter eller om kvaliteten på de tillverkade produkterna inte överensstämmer med allmänt vedertagna tryckstandarder, har användaren rätt att returnera de mottagna produkterna inom 10 (tio) arbetsdagar genom att leverera de tryckta produkterna till Ecobags.LV-kontoret personligen eller genom att skicka dem per post eller bud (betalas av användaren själv). I så fall måste du informera Ecobags.LV om det per telefon eller e-post och även fylla i en ansökan. Varje ärende behandlas separat inom 10 (tio) arbetsdagar.
Om invändningarna är motiverade ordnas trycket på nytt enligt överenskommelse med kunden, eller de inbetalade pengarna återbetalas inom 10 (tio) arbetsdagar till det av användaren angivna bankkontot.”

 

Bekräftelse och utförande av beställning

• Innan beställningen av tryckta produkter bekräftas är användaren skyldig att kontrollera layouten, fylla i de angivna fälten i beställningen, ange en giltig e-postadress och telefonnummer för att få ett e-postmeddelande om att ordern har slutförts.

• Tiden för slutförande av beställning är från betalningstidspunkten eller bekräftelsen av beställningen tills produkterna (broschyrer, visitkort eller annat tryckt material) kan hämtas hos Ecobags.LV-kontoret eller när de skickas per post eller med bud. Standardtiden för slutförande av beställning är 2 till 20 arbetsdagar.

• Mot en extra avgift kan en expresstillverkning inom 1-2 arbetsdagar beställas.

• Användaren kan betala de beställda produkterna på faktura via e-post.

• Ecobags.LV har rätt att skicka betalningspåminnelser för beställningar.

 

Rabatter


• Användaren kan få rabatter när han betalar för beställningen, om han gjorde en beställning under giltighetsperioden för en viss kampanj och angav rabattkoden i rabattfältet.

• Ecobags.LV meddelar om kampanjer och rabatter i avsnittet “Kampanjer” på Ecobags.LV:s webbsida, via e-post eller i sociala nätverk.

• Ecobags.LV förpliktar sig inte att ge en rabatt till användaren om användaren inte angav rabattkoden i rabattfältet när han gjorde beställningen.

• Rabatter och kampanjer erbjuds efter eget Ecobags.LV:s godtycke Ecobags.LV är inte skyldigt att informera varje användare om den erbjudna rabatten.

• Ecobags.LV förpliktar sig inte att ge en rabatt till användaren om beställningen som görs av användaren inte uppfyller villkoren för rabatten, samt om systemet av vissa felaktiga skäl har accepterat och beräknat en rabatt för en annan typ av beställning. Om användaren har betalat ett lägre pris för beställningen än vad som måste betalas enligt prislistan är användaren skyldig att betala prisskillnaden innan han/hon skickar eller tar emot produkterna.

• Rabatter gäller inte leverans.

• Rabatter summeras inte.

 

Övriga bestämmelser

• Användaren tar fullt ansvar för efterlevnad av lagar om upphovsrätt till bilder, text och annat material som används i tryckta produkter.

• Genom att ladda ner layouten garanterar användaren att han/hon äger upphovsrätten för allt material som används i layouten, eller att det förvärvats lagligt, och användaren har rätt att använda dessa material och fritt förfoga dem.

• Ecobags.LV har rätt att använda layouter som laddats upp av användaren endast för att utföra användarens beställning. Ecobags.LV har rätt att använda bilder av produkter som beställts av användaren (till exempel att publicera dem endast efter överenskommelse med användaren.

• Ecobags.LV ansvarar inte för tekniska problem i Ecobags.LV-beställningssystemet på webbsiden (oförutsägbara och oöverstigliga problem med Internet, serverdrift osv.).

• Ecobags.LV ansvarar inte för eventuella förluster som orsakats användare i samband med Ecobags.LV-tjänster eller material som publicerats av en annan användare.

• Ecobags.LV har rätt att begränsa eller neka användaren tillgång till Ecobags.LV, radera all information utan varning.

• Ecobags.LV har rätt att skicka nyheter via e-post och SMS till Ecobags.LV:s användare. Användaren har rätt att sluta abonnera på nyheter.

• Ecobags.LV befrias från ansvar eller ofullständig försummelse av skyldigheter, om fördragsbrottet har uppstått till följd av oöverstigliga nödsituationer, samt oförutsedd teknisk skada på utrustning som uppstod efter att en beställning gjorts av användaren och som Ecobags.LV inte kunde förutse och förhindra med rimligt sätt eller inflytande på dem, och som direkt påverkar processen av orderhantering. I det här fallet måste användaren meddelas inom 5 (fem) arbetsdagar, med uppgift om det möjliga leveransdatumet.

• Ecobags.LV:s användningsvillkor gäller för alla Ecobags.LV:s användare som både är registrerade och oregistrerade.

• Dessa Ecobags.LV:s användningsvillkor träder i kraft från den tidspunkten då de publiceras på Ecobags.LV:s webbplats.
• Genom att göra en beställning bekräftar användaren att han/hon har läst och godkänner Ecobags.LV:s användningsvillkor och alla ändringar som gjorts i dem.

• Ecobags.LV har rätt att när som helst ändra dessa villkor utan föregående meddelande, och ändringarna träder i kraft från den tidspunkten då de publiceras på Ecobags.LV:s webbplats. Ecobags.LV förpliktar sig inte att informera användare om ändringar.

• Varje Ecobags.LV:s användare förpliktar sig att regelbundet granska dessa villkor för att få aktuell information om de ändringar som gjorts i dem.

• Alla tvister som uppstår i samband med dessa villkor mellan Ecobags.LV och Ecobags.LV:s användare löses genom förhandlingar mellan parterna. Om tvister inte kan lösas på detta sätt löses de i enlighet med lagstiftningen i Republiken Lettland.