Lietošanas noteikumu

Lietošanas noteikumu

Lietotājs

• Par EKOMAISI.LV lietotāju var kļūt katrs, kas vēlas veikt pasūtījumu www.EKOMAISI.LV (portāla darbību organizē un koordinē SIA „EKOMAISI Reklāmai”, turpmāk tekstā – EKOMAISI.LV), pasūtīt poligrāfijas produkciju. Lai to izdarītu, klientam jāielādē EKOMAISI.lv sistēmā savu maketu, vai jāvienojas ar EKOMAISI.LV par jauna maketa izveidi.

• Lietotājs bez maksas var ielādēt bildes 50mB apjomā. EKOMAISI.LV nenes nekādu atbildību par lietotāja ielādēto faila kvalitāti. EKOMAISI.LV patur tiesības dzēst maketus ar ES likumdošanā aizliegtu saturu un liegt piekļuvi Lietotājam. EKOMAISI.lv bukletu izgatavošanai pieņem failus tikai PDF formātā.

Maketa veidošana

• Drukas produkcijas maketu veido pats klients, izņemot tos gadījumus, kad maketus klientam veido EKOMAISI.LV. Veicot pasūtījuma apstiprināšanu, lietotājs uzņemas pilnu atbildību par izveidotā maketa kvalitāti, t.sk. izmantoto bilžu kvalitāti, attēlu izkārtojumu un pasūtījumā kopumā, izvēlēto fonu krāsu saderību ar attēlu izmēriem un krāsu toņiem utt.

• Atsevišķi vienojoties un par noteiktu samaksu bukletu un citas drukas produkcijas maketu noteiktā termiņā var izgatavot EKOMAISI.LV.

Kvalitāte

• EKOMAISI.LV kvalitātes politika ir nodrošināt esošos un iespējamos klientus ar augstas kvalitātes produkciju.

• Gadījumā, kad EKOMAISI.LV veido produkcijas maketu, mēs uzņemamies atbildību par izgatavotā maketa kvalitāti. Šajā gadījumā EKOMAISI.LV pienākums ir brīdināt Klientu par bilžu kvalitātes neatbilstību.

• Ja Lietotājam rodas iebildumi par drukas produkcijas drukas kvalitāti vai izgatavotā produkta kvalitāte neatbilst vispārpieņemtajiem poligrāfijas standartiem, Lietotājam ir tiesības atgriezt saņemto produkciju 10 (desmit) darba dienu laikā, atnesot izgatavoto drukas produkciju uz EKOMAISI.LV biroju personīgi vai to atgādāt, izmantojot pasta vai kurjerpasta pakalpojumus (ko apmaksā pats Lietotājs), šajā gadījumā par to telefoniski vai ar epasta starpniecību informējot EKOMAISI.LV, un aizpildot iesniegumu. Visi gadījumi tiek 10 (desmit) darba dienu laikā individuāli izskatīti un risināti. Ja iebildumi ir pamatoti, tad, vienojoties ar klientu, pasūtījums tiek pārdrukāts vai 10 (desmit) darba dienu laikā tiek atgriezta samaksātā nauda uz Lietotāja norādīto bankas kontu.

Pasūtījuma apstiprināšana un izpilde

• Pirms veikt drukas produkcijas pasūtījuma apstiprināšanu, Lietotāja pienākums ir pārbaudīt maketu, pie pasūtīšanas aizpildīt norādītos laukus, uzrādot derīgu e-pastu un telefona numuru, lai saņemtu paziņojumu pa e-pastu, kad pasūtījums būs izgatavots.

• Pasūtījuma izgatavošanas laiks ir laiks no pasūtījuma apmaksas vai apstiprināšanas brīža līdz momentam, kad produkts (bukleti, vizītkartes vai cits drukas produkts) ir saņemams EKOMAISI.LV birojā vai nosūtīts ar pasta vai kurjera starpniecību. Pasūtījuma izgatavošanas standarta laiks ir 2 – 10 darba dienas.

• Par papildus samaksu ir pieejams ekspress izgatavošanas laiks, kas ir 1-2 darba dienas laikā.

• Par pasūtīto produkciju Lietotājs apmaksu var veikt pārskaitījumu saņemot rēķinu uz epastu.

• EKOMAISI.LV ir tiesības sūtīt atgādinājumus par veikto pasūtījumu apmaksas veikšanu.

Atlaides

• Lietotājs var iegūt atlaides pasūtījuma apmaksai, ja veicis pasūtījumu noteiktajā akcijas periodā un atlaižu laukā ievadījis norādīto atlaides kodu.

• Par akcijām un atlaidēm EKOMAISI.LV paziņo savā mājas lapas EKOMAISI.LV akciju sadaļā, e-pastu izsūtnes veidā vai sociālajos tīklos.

• EKOMAISI.LV nav pienākums piešķirt Lietotājam atlaides, ja Lietotājs pie pasūtījuma veikšanas atlaižu laukā nav ievadījis noteiko atlaižu kodu.

• Atlaides un akcijas tiek organizētas pēc EKOMAISI.LV ieskatiem un brīvas izvēles. EKOMAISI.LV nav pienākums informēt katru Lietotāju par piedāvāto atlaidi.

• EKOMAISI.LV nav pienākums pieškirt Lietotājam atlaidi, ja Lietotāja veiktais pasūtījums neatbilst atlaides nosacījumiem, un kādu kļūdainu iemeslu dēļ sistēma ir pieņēmusi un aprēķinājusi atlaidi cita veida pasūtījumam. Ja Lietotājs ir apmaksājis mazāku pasūtījuma cenu nekā vajadzēja maksāt saskaņā ar cenrādi, tad pirms produkta izsūtīšanas vai pie preces saņemšanas Lietotāja pienākums ir apmaksāt cenas starpību.

• Atlaides neattiecas uz pasūtījuma piegādi.

• Atlaides nesummējas.

Citi noteikumi

• Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par poligrāfijas produkcijā izmantoto attēlu, tekstu un citu materiālu autortiesību likumdošanas normu ievērošanu.

• Lietotājs augšuplādējot maketu garantē, ka viņam pieder autortiesības uz visiem maketā izmantotiem materiāliem vai tās ir likumīgi iegūtas un Lietotājam ir tiesības šos materiālus lietot un brīvi ar tiem rīkoties.

• EKOMAISI.LV ir tiesīgi izmantot Lietotāja augšuplādētos maketus tikai Lietotāja veiktā pasūtījuma izgatavošanai. Lietotāja pasūtītas produkcijas attēlus, EKOMAISI.LV ir tiesīgi izmantot (piemēram, izvietot tikai iepriekš par to vienojoties ar Lietotāju.

• EKOMAISI.LV nav atbildīga par tehniska rakstura problēmām EKOMAISI.LV tiešsaistes pasūtījuma pieņemšanas sistēmā (neparedzamas un nepārveramas problēmas ar Internet tīkla darbību, servera darbību utt).

• EKOMAISI.LV neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas nodarīti Lietotājiem saistībā ar EKOMAISI.LV pakalpojumiem vai cita Lietotāja publicētajiem materiāliem.

• EKOMAISI.LV ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt Lietotājam pieeju EKOMAISI.LV, dzēst jebkuru informāciju.

• EKOMAISI.LV ir tiesīga sūtīt jaunumus e-pastu un sms veidā EKOMAISI.LV lietotājiem. Lietotājiem ir tiesības atrakstīties no jaunumu saņemšanas.

• EKOMAISI.LV tiek atbrīvota no atbildības vai nepilnīgas saistību neizpildes, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kā arī neparedzētu iekārtu tehnisko bojājumu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Lietotāja pasūtījuma veikšanas, un kuru EKOMAISI.LV nevarēja paredzēt un ar saprātīgiem līdzekļiem novērst vai ietekmēt, un kas tieši ietekmē pasūtījuma izgatavošanu. Šādā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā par to jāziņo Lietotājam, norādot iespējamo pasūtījumu izpildes termiņu.

• EKOMAISI.LV lietošanas noteikumi ir saistoši katram EKOMAISI.LV Lietotājam – gan reģistrētam, gan nereģistrētam.

• Šie EKOMAISI.LV lietošanas noteikumi stājas spēkā ar brīdi, kad EKOMAISI.LV tos ir publicējis savā mājas lapā.
• Veicot pasūtījumu, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies un piekritis EKOMAISI.LV lietošanas noteikumiem un visām tajos veiktajām izmaiņām.

• EKOMAISI.LV ir tiesības jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem, mainīt šos noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma, un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas EKOMAISI.LV mājas lapā www.EKOMAISI.lv . EKOMAISI.LV nav pienākums informēt Lietotājus par veiktajām izmaiņām.

• Katram EKOMAISI.LV Lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai savlaicīgi iegūtu informāciju par to izmaiņām.

• Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp EKOMAISI.LV un EKOMAISI.LV Lietotāju, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.